Skip to content

Samenwerking

Aangesloten bij

Onderzoeksinstituut NIVEL

Diëtistenpraktijk Assendelft doet mee aan het verzamelen van gegevens voor wetenschappelijk onderzoek door het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (Nivel). Het Nivel kent een zeer strikt privacybeleid en ontvangt van ons geen informatie waarmee patiënten direct geïdentificeerd kunnen worden. Meer informatie kunt u vinden op de website van Nivel Zorgregistraties eerste lijn: www.nivel.nl/zorgregistraties

ParkinsonNet Zaanstad

ParkinsonNet Zaanstad is een multidisciplinair netwerk van speciaal opgeleide zorgverleners op het gebied van Parkinson (of atypische parkinsonismen zoals MSA en PSP) in de Zaanstreek.

ParkinsonNet Zaanstad bestaat uit een neuroloog (dr. Vlaar ZMC), parkinsonverpleegkundigen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten en de diëtist van Diëtistenpraktijk Assendelft.

Een Parkinson gespecialiseerde zorgverlener in Zaanstad vindt u eenvoudig met de online Parkinson Zorgzoeker via de website van www.parkinsonzorgzoeker.nl

Huisartsen Ondersteuningsorganisatie Zuid Kennemerland

Heeft u diabetes type 2, COPD, CVRM (vasculair risico) en is uw huisarts aangesloten bij de ketenzorg? Dan kunt u voor voedingsbegeleiding terecht bij de praktijk. Ketenzorg valt buiten het eigen risico.
www.huisartsenzuidkennemerland.nl

Rode Kruis Ziekenhuis

Rode Kruis Ziekenhuis te Beverwijk

De praktijk heeft een samenwerkingsverband met de poliklinieken, diëtisten van het Rode Kruis Ziekenhuis te Beverwijk. Bijv. COPD netwerk en de Poli Maag-Darm-Leverziekten.
www.rkz.nl

Maatschap Voedingswijs

Maatschap Voedingswijs is een professioneel samenwerkingsverband tussen verschillende diëtistenpraktijken in Noord-Holland met als kenmerk:
  • Professionaliteit
  • feedback, informatie-uitwisseling en kennisdeling
  • gebruik maken van elkaars specialisatie en deskundigheid
  • breed, doordat ieder zijn eigen invalshoek heeft
www.voedingswijs.nl

Nederlandse Vereniging van Diëtisten

De NVD is de beroepsvereniging voor en door diëtisten. www.nvdietist.nl

Kwaliteitregister Paramedici

Kwaliteitsregister Paramedici toetst of een paramedicus voldoet aan de kwaliteitseisen van zijn of haar beroepsgroep en voert de registratie en herregistratie uit voor de paramedische beroepen. Elke 5 jaar moet de praktijk zich laten herregistreren. Dat kan pas als de praktijk voldoet aan voldoende werkuren en scholingsuren. www.kwaliteitsregisterparamedici.nl